127 หมู่ 5 ถนน เกาะวังไทร-บางเตย ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Phone : 034 340 262
Fax : 034 340 263